Acting Headteacher/Pennaeth dros Dro: Mrs Sasha Edwards

Acting Deputy Headteacher/ Dirprwy bennaeth dros dro: Mr Owen Good

Nursery/reception/Meithrin/Derbyn – Miss Nia Gibby
Reception/Derbyn/Bl 1/Yr 1/ – Mrs Bethan Salmon
Yr 2 – Mrs Lisa Thomas
Yr 3 + 4 – Mrs Eryl Thomas
Yr 4 + 5 – Miss Hayley Rowlands
Yr 6 – Mr Owen Good
Part-time Nursery/Disgyblion Rhan-Amser – Mrs Gillian Raymond, Mrs Sharon George, Mrs Sasha Edwards

Support Staff/Staff cynorthwyol:
Mrs Sharon George (HLTA)
Mrs Gillian Raymond (HLTA)
Miss Chloe Williams (HLTA)
Mrs Gwawr Bateman
Mrs Shan Evans
Mrs Tracey Williams
Mrs Tina Reynolds
Mrs Sarah Ormond
Miss Sophie Jenkins
Mrs Anne Thomas
Admin officer/swyddog gweinyddol:
Mrs Emma Beynon
Secretary/ysgrifynyddes:
Mrs Pitra Rowlands
Site manager/Rheolwr safle:
Mr Gareth Thomas
Caretaker/Crossing patrol/Gofalwraig:
Mrs Helen Battin
Cook in charge/Cogyddes â gofal
Mrs Alexa Thomas
Catering Assistant/Cogyddes gynorthwyol
Miss Michelle Richards
Gofalwyr amser cinio/Lunch time supervisors:
Mrs Sue Hedley
Mrs Sarah Ormond
Mrs Tina Reynolds